Kruuvan Mökit

Varausehdot

Päivitetty: 26.07.2022

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen samalla kertaa.

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Mökkiä ei luovuteta asiakkaan käyttöön, jos kaikki siellä lomailevat henkilöt ovat alaikäisiä (eivät ole täyttäneet 18 vuotta).

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % mökin vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä (7 vrk laskun päiväyksestä) tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Mikäli varauksen alkuun on aikaa 6 viikkoa tai vähemmän, maksetaan koko summa kerralla jo varauspäivänä. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Varauksen peruuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Kruuvan mökeille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin Kruuvan mökit on saanut tiedon peruutuksesta. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varaus perutaan alle 28 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos varattu mökki saadaan myytyä toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.

Jos peruutus johtuu asiakkaan äkillisestä sairastumisesta (josta on esittää lääkärintodistus) tms., vuokra palautetaan ennakkomaksua lukuun ottamatta. Mikäli peruutus tapahtuu vuokra-aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Kruuvan mökit voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta.

Oleskelu kohteessa

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan saapumisajankohtana. Vuokrattu mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltaan saakka.

Vuokra sisältää mökin varusteineen (kalusteet, astiat, sähkö, polttopuut, patjat, peitot, tyynyt, soutuvene). Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät vuokrahintaan. Mökistä löytyy WC- ja talouspaperia pariksi päiväksi.

Mökin perussiivous sisältyy vuokrahintaan. Mahdollisista vuokraajan aiheuttamasta ylimääräisestä siivouksesta omistajalla on oikeus periä 50 €/siivoustunti. 

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on yleisesti ilmoitettu tai sovittu mökkiä varattaessa. Teltan tai asuntovaunun käyttö ja avotulen teko lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Tupakointi ja lemmikkieläimet ovat kiellettyjä sisätiloissa.

Löytötavaroita säilytetään kuukauden ajan, sen jälkeen ne hävitetään. Löytötavaroista odotetaan yhteydenottoa asiakkaan toimesta, niistä ei ilmoiteta aktiivisesti.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. 

Kruuvan mökit ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Kruuvan mökeistä ja jonka seurauksia Kruuvan mökit ei kohtuudella voinut estää. Kruuvan mökit ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset

Kaikki kohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan omistajalle. Jos asiakas ja omistaja eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tietoa varaamisesta

Voit tiedustella vapaita aikoja ja tehdä varauksen ottamalla meihin yhteyttä joko:

  1. täyttämällä yhteydenottolomakkeen yhteystiedot -sivulla
  2. olemalla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen myynti@kruuvanmokit.fi
  3. soittamalla numeroon 040 840 8012