Kruuvan Mökit

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 26.07.2022

Rekisterinpitäjä

Kruuvan mökit
Hästön Maatila Oy
Hästöntie 910
25500 Perniö
y-tunnus: 1841001-6

Yhteyshenkilö:
Krista Eriksson
info@kruuvanmokit.fi

Rekisteriin liittyvä sivusto:
www.kruuvanmokit.fi

Reksisterin nimi

Kruuvan mökit -asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, mökkivarausten hallinta, palvelujen toteuttaminen sekä asiakasviestintä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm.

  • mökkivarauksen yhteydessä
  • verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta
  • puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muun yhteydenpidon yhteydessä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Tallennettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot.

Rekisterin tietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät pääsääntöisesti vain Kruuvan mökkien yrittäjät ja tilausten käsittelystä vastaavat henkilöt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Suomen lakien mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan oikaista tarvittaessa.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen Kruuvan mökit, Hästön Maatila Oy, Hästöntie 910, 25500 Perniö.

Henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja sen ajan kuin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin ilman erillistä suostumusta.

Tietoa varaamisesta

Voit tiedustella vapaita aikoja ja tehdä varauksen ottamalla meihin yhteyttä joko:

  1. täyttämällä yhteydenottolomakkeen yhteystiedot -sivulla
  2. olemalla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen myynti@kruuvanmokit.fi
  3. soittamalla numeroon 040 840 8012